Till startsida brasvar.se   Gunnar sjunger måsen (MP3 2,3Mb)
BoC visslar (MP3 0,3Mb)
Månsken över Skagern
Månsken över Skagern
Månsken över Skagern
Månsken över Skagern
Den sorgliga
BERÄTTELSEN OM
MÅSEN PÅ KLYVARBOMMEN

utökad av GUNNAR STARGREN

Mel. Månen vandrar på fästet blå

HELAN

Det satt en mås på en klyvarbom
Och tom i magen var kräket
Och torr och skrumpen var skepparns gom
Där skutan låg uti bleket
Jag vill ha sill hördes måserope
Men skepparn svarte,
Jag vill ha OP
Ifall jag får, ifall jag får.

HALVAN

Nu lyfter måsen från klyvarbom
Och vinden spelar i tågen
OP:n svalkat har skepparns gom
Jag önskar blott att du sågen
Så nöjd och lycklig den gamle saten
Han sätter storsegel den krabaten
Till sjöss han far, och halvan tar.

TERSEN

Men måsen följer på skepparns färd
På havets gungande bölja
Vår mås är svulten, ja nästan tärd
Sin hunger kan han ej dölja
Nu tar jag tersen, hörs skepparn sjunga
Den svider gott på min ludna tunga
Men måsen lät, som om han grät.
MELLANSPEL
Men visan om våran svultna mås
Ett lyckligt slut bör vi unna
Ty skepparn säkert har smörjt sitt krås
Ge måsen mat, han bör kunna
En bit av sillen han i havet slänger
Och måsen tacksamt emot skepparn blänger
Vår mås är nöjd, ack frid och fröjd.

KVARTEN

Och detta ger oss ju skäl, gott nog
Att lilla kvarten intaga
Vår skuta seglar på stadig bog
Ej något skäl finns att klaga
Nu tycker jag att vi sveper nubben
Vi gör det genast, just nu på stubben
Så höj ditt glas, nu kvarten tas.

ETT RÅD

Ack, många supar finns ännu kvar
tills nu har avverkats fyra
var enskild snaps är förvisso rar
och alla droppar är dyra
Ett råd till alla, därföre är
blott smutta, när du spriten tär
och sjung en sång, varenda gång

KVINTEN

Nu blivit dags för vår femte sup
Och alla blivit så glada
Strax ska den landa i magens djup
Ge sillen chans att få bada
Vi har det bra i vår lilla skara
Vi, som får träffas, och tillsammans vara
Nu kvinten går! Skål! Och gutår!

Epilog (unison läsning)

Fatta glaset Kolla imman Se hur pärlan Skimrar klar
Låt oss segla In i dimman Denna mörka oktoberdag