Till startsida brasvar.se
Månsken över Skagern
Månsken över Skagern
Månsken över Skagern
Månsken i stiltje
TIDENS GÅNGTid är pengar!

Det går inte att vrida klockan tillbaka,
men väl att fånga tiden.

Nuet är morgondagens historia!
Beskriv nuet så får dina ättlingar
ta del av dina erfarenheter.