Till hemsidan brasvar.se
Djup i Skagern
Översikt / foton / från sjösidan / service / sjöfart / djup / väder / landskap / län-kommun

Skagerndjup Vid en "normal" ytnivå på +69,0 m över havet är Skagerns största djup ca 78 meter. Dessa djup finns öster om storgrundet, det blå partiet mitt i sjön.
På storgrundet är djupet ca 8-9 m, i Falleviken 5-7m, i Lillskagern och inre delen av Edsviken 3-5 meter.

Fiskvårdsområdesföreningen utger en djupkarta med djup noterade i femmetersintervaller.

Bilden till höger visar höjdkurvor i tiometersintervaller. De blåa partierna har djup mindre än 9 meter.

För utskrift och detaljer se hemsidan brasvar.se/skagerndjup.

Skagerns botten präglas, liksom landskapet runt sjön, av moränåsar och ändmoräner med mellanliggande stora jämna ytor.
Här visas en profil i linje 6546000 från Rådalandet till Skagerns östra strand.
Profil 46000
Men där finns även inslag av bergknallar´och förkastningar. De djupa partierna öster om storgrundet har mycket branta sidor. Här visas en profil i linje 6541000 från Varsundet till Skagerns östra strand.
Profil 41000