Till hemsidan brasvar.se
Fena på Fisk!! Vilken?
Fiskfena

Fetfena, kluven stjärt.

(Med rak stjärt gäller 60 cm.)

"Religonsutövare" ger ledtråd.

Hjälp     OK!