Fiskar i Skagern - Översikt
Till hemsidan brasvar.se Översikt / Tabell / Text / Fenformler /   Fena på fisk?

Här finns information om 24 fiskarter..
... via tabell med små bilder. Länkar till text och bild.
... enbart text. Länkar till bild från respektive text.
... fenformler på separat sida.

Hör av dig om Du, i Skagern, träffar på fler arter eller korsning mellan några av nämnda arter.
Berätta gärna var och när de olika arter leker samt tillgång på fisk genom åren.
Är den lilla norsen och den stora slommen samma art?
Vad är skillnaden mellan löja och sik i Skagern?

Mer info om arterna kan nås på/via Fiskeriverkets hemsida.