Till hemsidan brasvar.se
Upp igen!
Hur gör Gullspångsöringen? Fiskavel

Fråga Fiskeriverkets försöksstation i Kälarne 0696-40405.
De e' dom som har hann om'et nu'mera.