Fiske - Översikt
Till hemsidan brasvar.se Översikt / fiskemetoder platser / fiskekort / lake recept / lax recept

Öring Fiskebeståndet består bl a av de berömda arterna gullspångslax och gullspångsöring. Dessa vandrade, fram till början av 1900-talet, vilt från Vänern genom Skagern upp i Letälven. Fångster över 10 kilo kan förekomma. (Minimilängd är 60 cm). Numera avlas dessa arter och inplanteras av Skagerns fiskevårdsområdesförening.

Ordförande Torgny Forsberg 0551-23102 och tillsyningsman Magnus Hast 0506-34155 kan ge mer information.

Övriga fisksorter, som förekommer i mer eller mindre riklig mängd, är abborre, björknan, braxen, elritsa, gädda, gärs, gös, id, lake, löja, mört, nejonöga, nors, sarv, sik, siklöja, stensimpa, stäm, sutare och ål. På försök har röding återinplanterats.