Fiske - Metoder och platser
Till hemsidan brasvar.se Översikt / fiskemetoder platser / fiskekort / lake recept / lax recept

Skagern är en djupsjö, varför fiske med ekolod och "trolling" ofta ger bästa resultat. Utter- och trollingfiske är populärt. Trollingtävlingen 21-22 maj lockade 64 deltagare. För fiske, med ytdrag efter motordriven farkost, föreslås platser som Storgrund eller över lokaler där bråddjupet är mellan 5-15 meter.

I vikar, som Lillskagern och Edsviken eller vid vassruggar, fiskas lämpligen gädda och abborre.

Att pimpla abborre från båt under sommaren eller lake, som finns i riklig mängd, från isen under vintern, kan vara en exotisk upplevelse för många. Norsfisket på våren attraherar andra.

Alla sportfiskemetoder är tillåtna, medan fiske med nät, mjärde och fasta garn är förbehållet fiskerättsinnehavare (oftast markägare runt sjön).

Ordförande Torgny Forsberg 0551-23102 och tillsyningsman Magnus Hast 0506-34155 kan ge mer information. På Tivedsturismens hemsida noteras en rullspötävling i Skagern.