Kraft - Översikt
Till hemsidan brasvar.se Översikt / miljömål / kraftverk / ytnivå / vattendom / fiske-biologi / utredningar

bild Birka Energi AB äger och kör kraftverken i Gullspång och Åtorp samt längre upp i älvsystemet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och kraftverken styrs operativt från Sveg.

Företaget satsar hårt på miljöfrågor och på dess hemsida -> miljö -> vattenkraft -> kommentar finns bla detta VD-uttalande:
"All elproduktion är förknippad med någon form av miljöförstöring. Att minska effekterna på den biologiska mångfalden vid vattenkraftproduktion är därför en central miljöfråga som tenderar att bli allt viktigare i takt med ökat friluftsliv och ökande turistnäring."

Via vattenkraft -> miljöredovisning - finns även en nedladdningsbar Gullspångsbilaga.