Till hemsidan brasvar.se Start   Översikt   Allmänna listan   Sällsynta listan   Stora listan   Förkortningar   Karta   Nytt  

Översikt

Skagernsidorna har tillkommit för att få mer kunskap om naturen i och kring sjön Skagern och sprida denna kunskap till de tusental människor som berörs av sjön eller kan påverka dess miljö.

Boktitel Arne Sjögrens "Kärlväxtflora i Hova socken" resp i Amnehärad och Södra Råda gav inspiration till dessa sidor. Böckerna utges av Naturskyddsföreningen och innehåller fin text, vackra bilder och utmärkt kartmaterial. Sidorna avser att vara ett komplement till aktuell litteratur.

Listorna, artförteckningarna, syftar till att ge en samlad bild och underlätta datasökning på olika begrepp.
  • "Stora Listan" är f.n. en sammanställning av kärlväxtfloran i tre av de sex socknarna runt sjön. Förhoppningsvis kommer denna utökas med fler lokaler.

  • "Allmänna listan" är ett utdrag och en omsortering av "Stora listan" och innehåller vilda växter som betecknats som mer eller mindre allmänna.
  • "Sällsynta listan" innehåller växter som är odlade, sällsynta eller endast förekommer på utpekade lokaler.