Till startsida brasvar.se     Centralfigur   Brefkort   Anor   Karta   Resa   Bennickslaegten

Vår centralfigur är soldaten och spelmannen

Anders Hall 1829 – 1911.

Anders fick sju barn som blev vuxna och hans andra hustru hade en dotter med sig i boet. Familjen levde nordväst om och i Jönköping.
Vi har nu spårat alla ättlingar.

Vi hoppas kunna samla porträtt och fotografier av många av dem och tar gärna emot sådana och enkla levnadsbeskrivningar. Vi vill kunna ge våra barnbarn en översikt av släkten när de börja grunna på sin bakgrund - kanske om anlag, fysik eller sjukdomar.

Anders Halls hustru och faders anor av enklare jordbrukare och arbetare kan spåras till början av 1700-talet, medan hans mors anor med bönder, en officer samt präster och högre tjänstemän kan spåras betydligt längre via olika dokument.

Anna Hartwigsdotter Bennich i Eskatorp Fjärås är en sådan ana.
Hartwig Bennich dog 1666 i Tölö i Halland. Nämnda dotter Anna dog 1731. Hartwigs son Jacob var född 1694 i Tölö och dog 1732 i Kungsbacka.
Hartwig nämns första gången i tingsprotokoll, Fjäre härad, den 7 nov 1650 i samband med uppbörd av skattesäd som skulle levereras till Varbergs fästning. Han efterträdde den 18 december 1651 Per Hellesen som häradsdomare (eg Tingshörer, dansk lag gällde i Halland ända till 1683, trots att landskapet blivit definitivt svenskt 1658). Han återfinns i mantalslängderna i Fjärås (Eskatorp) och Hanhals (Intaga) under 1650- och 1660-talen. Efter ett överfall 1663, då han fick fyra yxhugg i bröstet, blev han aldrig helt återställd. Ett säkert bevis för att Jacob Bennich härstammar från Schleswig är följande anteckning i Fjäre härads dombok den 19 maj 1681: (försvenskad text, förfadern som antyds borde vara Jacobs farfar, alltså den avlidne Hartwigs far = NN Bennich)
"Fordom häradshövdingens nu salig Hartwig Bennichs son Jacob Hartwigsson, angav hurusom han är sinnad att till Flensburg avresa och där på orten något arv efter sin Salig farfader att söka, varom och att han är den Salig mannens Hartwig Bennichs äkta son, framlade han kyrkoherdens vördige och vällärde hr Lars Jacobssons Hjort i Fjärås attest daterad den 2 maj 1681. Vilken attest, som och att föreskrivne Jacob Hartwigsson är sin faders ende son och har en syster i livet, bägge ogifta och hemma hos modern, som ännu sitter änka och omannad efter sin Salig mans död, om till denna hans resa och arvtagande på allas deras vägnar giver deras samtycke, bekräftade de åtta nämndemän och häradsallmogen som var närvarande att detta var sant, här efter tings vittne."
Detta är den sannolika länken till Bennicksgård, som efter Hans (I) Bennick gått i arv inom släkten i mer än 400 år. Den ligger i Rinkenæs socken i Lundtofte härad i Schleswig (Sönderjylland), vid norra stranden av Flensburgsviken. Hans (I) levde år 1395-1460.

Bo Carneheim och Lennart Hall

Släktforskare
Anders Hall Bilden är en detalj ur vykort från spelmanstäfvlan i Jönköping 1908.

Danmark
Bennicksgård, sten Bilderna är hämtade från Benniksgaard hotells hemsida.