Till startsida brasvar.se     Startsida   Mera   Personer   Namn   Orter   Björs   Dokument   Foto   Kartor  

Kartor

Det finns en mängd kartor på internet.

lantmateriet.se. Sök bland historiska kartor i allmänhet.

För kvarnen i Åtorp: Län Örebro län. Kommun Degerfors. Ort Åtorp. (Socken Nysund). Arkiv Rikets allmänna. Serie Häradsekonomisk (1859-1934).
T ex Tyskkvarnen / Ängs kvarn J112-64-7 Nysund eller söderut Munkfors J112-64-12 Grytfors

För Johannas gren: Gå SV från Åtorp eller via Värmlands län. Kristinehamn kommun. Ort Bäckhammar. Gå SO till Rudskoga kyrka. Hitta Persbol i NO eller halvön Labacka i sjön Skagern.
For example her birtplace in Persbol J112-64-11 Rudskoga or Storskifte 1779 för Labacka

För Nils gren: Värmlands län. Torsby kommun. Ort Torsby. Mot NO hittar du Stensgård och Ånneby (=Ånnebohl).
T ex J112-87-25 Fryksände Stensgård i övre h hörnet or J112-87-20 Rådom Ånnebol i nedre h hörnet. J112-87-14 Östmark Långerud

Sök på Google kartor via "mo kristinehamn Sweden" (nära Tyskvarn i Åtorp), "labacka kristinehamn Sweden", "persbol kristinehamn Sweden", "anneby torsby Sweden"

Sök på Eniro.se kartor via "nysund degerfors" (nära Tyskvarn i Åtorp), "labacka 2415 kristinehamn", "persbol 3351 kristinehamn", "stensgård torsby"
Kartan t.h.. Letälven är östra gränsen för landskapet Värmland. Nysund tillhör Örebro län. Gränsen mellan Värmlands län och Örebro län går genom Mo (ibland Moo).

Postvägen mellan Stockholm till Kristiania (Oslo) i Norge kallades lokalt Letstigen och gick genom Åtorp och Mo. Stenbron som byggdes av (delvis ryska) fångar år 1809-1819 var viktig för vägnätet.

På kartan hittar vi gårdarna Äng, Åtorp and Sund, en skola, en gästgivargård och marknadsplats. Nybäck tyder på omläggning av ett vattendrag. Ängs kvarn = Tyskkvarn? Tillhör Rudskoga socken tyder på en tidigare vattenberoende anläggning. Tröskverk på Sund var troligen vattendrivet.
  Åtorp. På en äldre karta. (lantmateriet.se)
Mill of Äng.  Map from about 1895
Åtorp. Nysunds kyrka där Nils och Johanna vigdes. R = stenbron från 1819. (lantmateriet.se)
bild/karta_tyskkvarn_atorp.jpg (lantmateriet.se)
  Tyskqvarn = Tyska kvarn. På en äldre karta. (lantmateriet.se)
Tyskqvarn = Tyska kvarn (The German mill. bild/karta_tyskkvarn_detalj.jpg
Munkfors kraftstation och damm. (Eniro.se)
bild/eniro_atorp.jpg
  Persbol (Johannas födelseby. Labacka där Johanna växte upp. (Eniro.se)
bild/eniro_skagern.jpg
Nils födelseplats ligger strax norr om Stensgård i östra Torsby. Namnet Nordström noteras i Östmark. Kvarnen i Långerud överst till vänster.
bild/eniro_torsby_langerud.jpg Texten Långerud är flyttad
  Letälven tar sitt vatten från norr om Filipstad och halvvägs till Kopparberg.  Den flyter genom sjön Skagern och Gullspång till sjön Vänern.
Värmland. bild/eniro_varmland.jpg
Den mer kända grenen av Nils släkt ägde Stensgård öster om Torsby.->
Nils och hans bror Carl blev mjölnare och fick namnet Nordström i Långerud. R = Sågen finns kvar i Kondradsfors medan kvarnen revs omkring 1930.
bild/karta_ostmark_langerud.jpg (lantmateriet.se)
  Nils föddes i Ånnebol eller Ånneby som är granne med Stensgård.
I kyrkböckerna år 1756 noterades gårdarna i ordning Hebybruk, Utterbyn, Persby, Röbjörkeby, Ånnebol, Kjälkerud, Stensgård, Mölnerud..
bild/karta_torsby_anneby.jpg (lantmateriet.se)