Till startsida brasvar.se     Startsida   Mera   Personer   Namn   Orter   Björs   Dokument   Foto   Kartor  

Mera

Direkt till Menyrubriker - Källangivelser - Info från internet - Kyrkboksbilder - Tolkning - Tips - Svårtolkat Olof Andersson, Maria Norén

Menyrubriker

Källangivelser

Info från internet


Dis är en samlingsplats för släktforskare. I Disbyt byter medlemmar anor. Familjen Björs hemsida bjors.se verkar mycket seriös. Författare är Jonas Björs. Direkt till Maria Norén på internet.
Under menyrubrik Björs ovan finns en kopia av Björs hemsida med Maria Norén's anor, dock utan register. Alla registerknappar leder till första sidan.

Bilder från kyrkböcker


En av de äldsta klara noteringarna i Niklas släktträd och på Johannas gren.
dok/niklas_/17210531F.jpg
Visnums församling. Födelsebok Visnum C:2 538.26.10100 p79 år 1721.
Eniro idag: "Valunda, Kristnehamn" N59º06.591'E014º08.476'. Lövön N 59º 03.514'E014º06.622'
-----------------
Ingevalds wallunda	Ingwal Margeta Jaensd.		   Annika
d 31 Maj		  Test. Swens Jaens. ibm, Bengt Nils
			    son ibm hust. Lars Andersson ibm
			    Sara Jaensd. i Löfön
-----------------
Test = Vittne. ibm = dito eller samma som föregående.

Plats:   Ingevald's Valunda. Tyder på att Ingvald var storbonde.
Datum:   d = döpt, 31 maj 1721
Föräldrar: Ingvald och Margareta Jansdotter
Vittnen:  Sven Jansson dito, Bengt Nilssons hustru dito, Lars Andersson dito,
      Sara Jansdotter i Lövön (= torp under Värmlands Säby)
-----------------
Visnum parish. Birth book Visnum C:2 page 79 year 1721. Gidnumber 538.26.10100.
Test = Witness. ibm = dito or same as previous.
Jan, Johan, Johannes is a common male names in Sweden (compare John).
Jansson = Jan's son. Jansdotter = Jan's dotter. Dotter = daugther.

Place: 	  Ingevald's Valunda. Presumeably Ingvald was a great farmer.
Date:    d = baptisted, 31 maj 1721
Parents:  Ingvald och Margareta Jansdotter
Witness:  Sven Jansson dito, Bengt Nilssons wife dito, Lars Andersson dito,
      Sara Jansdotter i Lövön (= croft under the estate Värmland Säby)

Tolkning


Personnamn. I exemplet ovan finns namnen Ingwal, Margeta och Jaensd. I dag skulle de ha hetat Ingvar, Margareta eller Greta, Jansson eller Johansson respektive -dotter. Jag har valt att i grunddata notera en modern stavning baserad i första hand namnet i födelseboken. Ibland har jag noterat den ursprungliga tolkningen i biografitexten. Det dialektala namnet Gålar behålls i grunddata. Det skrivs senare som Jählar och Gerhard.

Ortsnamn. När ortsnamnet finns på moderna kartor noteras detta. Försvunna platser noteras med modern stavning, tex Tyskquarn skrivs Tyska kvarn. Där attributet växlar noteras Nedre som Södra eller S respektive Övre som Norra eller N.

En * framför ett namn i grunddata anger att det finns alternativ eller att uppgifterna bör kontrolleras. All släktforskning bygger på sannolikhet i kommbination av namn, datum, platser och social struktur. Jag ger dig utdrag ur dokument och min tolkning. Det är upp till dig att tolka och fantisera vad som hänt.

Tips om fördjupning


Välsituerade bönder tycks dominera släktträdet. Hur rika var de? Flera av gårdarna var beskattade upp till ett mantal. Gårdar på 1/8 mantal kunde försörja en familj.

På Niklas mors gren finns soldater och torpare. Ungdomar flyttar till Kiln och återkommer. Vad är Kiln? Visnums-Kil, en gård eller utbildningsplats?

Hur träffades torparbarnen Lars Larson från Lungsund och Annika Bengtsdotter från Visnum varandra? Någon av våra kungar Carl lär ha misslyckats med att skapa ett mönsterjordbruk i Lungsunds församling. Lars far var Brukstorpare på södra/nedre Gräsbäcken (ev Gräsbacken) i Kungsgårds rote. Någon av kvinnorna var hushållerska (på Kungsgård?) innan hon gifte sig. Annikas far arbetade som bonde för ett matlag Hallerudsbacken. Han gifte sig på storgodset Krontorp.


Svårtolkat Olof Andersson


Klipp ur dok/niklas_mf/17640000H_1814.jpg Var är Olof Andersson född? En finns i Visnum och en i Södra Råda, men ingen i Norra Råda och Rudskoga. Först år 1810 noterade prästen Råda (se t v).
Från Klipp ur dok/niklas_mf/17640000G_17901024.jpg kommer Olof vid vigseln 1790. Men var ligger det?

Klipp ur dok/niklas_mf/17641214_far_mor_G17601226.jpg Klipp ur dok/niklas_mf/17641214F.jpg I Södra Råda föds en Olof 1764 i Norra. Hans föräldrar kom från Norra respektive Södra ... står det Torp? I kyrkboken för Södra Råda finns Norra och Södra Årås. I Visnum finns Torp och Västra och Östra Torpa.

För att tekniskt visa de båda tänkbara grenarna har Sara fått en syster "Sara alternativ" som gifter sig med Olof från Riddargården i Visnum. (Riddargården tycks vara granne med Hallerudsbacken.)


Svårtolkat Norén


Maria Norén. Född 1803 eller 1804? Maria Katarina eller Catarina Maria eller bara Maria?
Det var vanligt att barn fick ärva ett dött spädbarns förnamn. Men inga dödsfall finns noterade på Stensgård.
I alla efterkommande husförhör noteras endast Maria och 1804 och i dödsboken juli 1881 anges Maria och ålder 77 år vilket pekar på 1804.
Ludvig född 1802 konfirmeras 1817 och Maria Katarina året efter pekar på 1803.
Födelsenotisen skrivs in i efterskott år 1803 och kan tolkas som: (fnr) 87, (född) 16, (döpt) 18, Catarina, Maria, (?Par=föräldrar eller Tull?) ?? (Uppsyningsman) Upsyn Norén, (månad) Mars, (Eva?) Eon (Lovisa?) God Sahlström, Stensgård
Är möjligen födelseboken en avskrift och tillägget har hamnat i fel år?
Det är ont om Maria respektive Norén i trakten. Sannolikt är Nils släkt med Du Rietz m fl.

dok/Nordstrom_nils_old/mnorenH_1812.jpg
dok/Nordstrom_nils_old/mnorenJ_18810727.jpg