Till startsida brasvar.se     Startsida   Mera   Personer   Namn   Orter   Björs   Dokument   Foto   Kartor  

Foto

Direkt till   Nordströms   Tyska kvarn   Kvarn   Niklas familj   Labacka   Åtorp USA-bilden?

Nordströms

Johanna Andersdotter portratt/p_nils_n.jpg Nils Nordström
Fotografi av Johanna och Nels Nordstrom taget i La Crosse, en stad cirka 17 miles söder om Coon Valley (Town of Coon), Wisconsin.

Hämta orginal med eller utan handskift.
foto/Johanna_Nils_LaCrosse_WI_01s.jpg

Tyska kvarn

 

Klicka på pil för navigering och på bild för större/mindre bild.

Till startsidaTill börjanNästa bildFöregående bild
Bild eng001 Bild eng001. Detalj ur teckning. Se hela teckningen nedan eller här.

Kvarn och bostadshus

Detta sägs vara Tyska kvarn i en sten- byggnad som ersatt en brunnen trä- byggnad. Dock förbryllar vattenfallet. Har konstnären vänt älvens riktning?

På följande bilder visas bostadshuset på fastigheten Tyska kvarn. Huset har försetts med entre och veranda.
Vid lågvatten kan man, sydväst om bostadshuset, se en byggnadsgrund med flodfåra som tillhört kvarnen.
Till startsidaTill börjanNästa bildFöregående bild
Bild eng002Bild eng002. Foto taget från SW.

Bostadshus på fastighet Tyska kvarn

Sett från fältet nedanför Moo.

Till startsidaTill börjanNästa bildFöregående bild
Bild eng003Bild eng003. Foto taget från SW.

Bostadshus på fastighet Tyska kvarn

Bostadshuset med utbyggd veranda

Till startsidaTill börjanNästa bildFöregående bild
Bild eng004Bild eng004. Foto taget från NW.

Bostadshus på fastighet Tyska kvarn

Gårdsentre

Till startsidaTill börjanNästa bildFöregående bild
Bild eng005Bild eng005. Foto taget från NW.

Bostadshus på fastighet Tyska kvarn

Grindstolpe

Till startsidaTill börjanNästa bildFöregående bild
Bild eng006Bild eng006. Foto taget från W.

Bostadshus på fastighet Tyska kvarn

Tomten med gammal redskapsbod till vänster

Till startsidaTill börjanNästa bildFöregående bild
Bild eng007Bild eng007. Foto taget från W.

Bostadshus på fastighet Tyska kvarn

Bostadshuset med utbyggd entre och veranda

Till startsidaTill börjanNästa bildFöregående bild
Bild eng008Bild eng008. Foto taget från E.

Bostadshus på fastighet Tyska kvarn

Gammal eldstad i östra rummet.

Till startsidaTill börjanNästa bildFöregående bild
Bild eng009Bild eng009. Foto taget från W.

Bostadshus på fastighet Tyska kvarn

Gammaldags möblering i östra rummet

Fönstret har utsikt mot Sunds gård på andra sidan Letälven

Till startsidaTill börjanNästa bildFöregående bild
Bild eng015 Bild eng015. Teckning.

Kvarn med omnejd


Vattenfallets rikting placerar byggnaderna på älvens östra sida, eller .....
se Funderingar...

Kvarn

  Ur Svensk familjebok, uggleupplagan 1911, Kvarn sid 367:
Fig 11. Tysk kvarn De äldsta vattenkvarnarna i Europa konstruerades af romarna under kejsartiden. Först med vattenkvarnen blef kvarnrörelsen ett särskildt yrke; dessförinnan hörde kvarnarna tillsammans med hushållet eller bageriet. Romarna gjorde en del betydelsefulla förbättringar å kvarnarna. Genom införande af kugghjul möjliggjordes användandet af flera par stenar samtidigt, hvarjämte drifhjulets axel kunde anbringas horisontalt i stället för som förut vertikalt. För att erhålla ett renare mjöl började man använda siktar af tråd eller tagel för kliets afskiljande. En i Sverige förr använd benämning på en mindre vattenkvarn var skvaltkvarn. Under korstågstiden började mera allmänt bruket af väderkvarnar, d. v. s. kvarnar, försedda med "vingar" för att uppfånga vindens kraft till drifvande af det i byggnaden befintliga maskineriet. (Såvidt man vet, omtalas en väderkvarn första gången 833, i en angelsaxisk urkund.) På 1500-talet uppfanns i Tyskland slagsikten, som snart utträngde de gamla handsiktarna. Dess konstruktion framgår af fig. 11. Vid den af siktduk förfärdigade slangen R var fästgjord en stång S, som af en på kvarnaxeln fäst tapp erhöll ett slag för hvarje kringvridning af axeln. Det vid slangens skakning afsiktade mjölet uppsamlades i den omgifvande mjölkistan. Under midten af 1600-talet uppkom den s. k. holländska kvarnen l. tornkvarnen. Denna (fig. 12) skiljer sig från den äldre typen (fig. 13) däri, att tornet, hvari kvarnmaskineriet, var placeradt, var fast uppmuradt, under det att enligt den äldre typen hela byggnaden var vridbar, för att vingarna skulle kunna ställas in under vinden. Tornet i den holländska kvarnen var i stället täckt med en rörlig huf, på hvilken axeln med vingarna var fäst. Under den närmast följande tiden undergingo kvarnarna inga väsentliga förändringar. Först under slutet af 1700-talet började genom inrättandet af ångkvarnar i Amerika och England kvarntekniken utvecklas högre. Från denna tid kan också den moderna kvarntekniken räkna sin uppkomst. I Frankrike gjordes under början af 1800-talet flera förbättringar, i synnerhet beträffande spannmålens rensning, och i Österrike och Ungern nådde systemet för kärnornas putsning och sortering hög utveckling. Bland mera betydelsefulla händelser i kvarnteknikens utvecklingshistoria märkas: Paurs i Wien uppfinning (1807) af den första kärnputsmaskinen, Sulzbergers införande (1834) af de första valsstolarna i praktisk drift och införandet af porslinsvalsar för utmalning genom Wegmann i Neapel (1873).
I Sverige funnos 1906 mjöl- och grynkvarnar till ett antal af 1,670 med öfver 4,500 arbetare och en årsproduktion af 583 mill. kg. mjöl, gryn, kli och gröpe till ett värde af öfver 100 mill. kr. Kvarnindustrien var lifligast i Malmöhus län, med tillverkningsvärde af närmare 22 mill. kr.Niklas familj

Niklas Andersson f.1858 sitter på bänken bredvid sin hustru Anna Lovisa f.1855 med barnbarnet Irene f.1920 i knäet.

Den äldre damen i vitt, Betty Broms från Stockholm, brukade hälsa på somrarna.

Niklas Anderssons enda barn Simon Nicklasson (Simeon Niklasson f.1890) står på verandan. Bredvid sitter hans hustru Agnes f.1894 och deras äldsta son Nils Niklasson f.1917 står till höger. Äldsta dottern Astrid f.1918 står på trappan.

Bilden hänger inom glas och ram och är avfotograferad av Bo Carneheim.
Hämta hans urklipp ur orginalbilden.
foto/labacka01_personer.jpg

Familjen är fotograferad utanför nya huset på Labacka 1:6.

Huset blev såsmåningom för trångt för den växande barnaskaran och byggdes ut till vänster på bilden. Senare försågs huset med balkong och inglasat uterum.

Hämta orginalbilden i normal storlek.

foto/labacka01_600.jpg

Verandan är sig lik och året är 1941. Nu har familjen Simon Niklasson vuxit till 10 barn och många bekanta hälsade på, bland andra familjen Nilsson från Kristinehamn.

Bilden är tagen av fotografen Anders Karlsson kallad "Knäpp". Han bodde på Labacka och cyklade runt i bygden och fotograferade. Lyckligtvis finns hans bilder samlade på Skara museum. Denna bild har nummer A30565 i deras bildarkiv. Där finns ett 50-tal bilder från Labacka och däribland jordbruksbilder med Nicklassons.

Bilderna kan ses på museets hemsida skaramus.se och via länken "bildarkiv" längst ner eller direkt till sökfönstret. Socken Rudskoga ger cirka 250 bilder och tillägg ort Labacka ett femtiotal. Med motiv gruppbild minskar antalet till nio bilder, däribland A30565 och A30579.
foto/nicklassons_1941_skaramusA30565.jpg

Nu har det blivit ordning i ledet.

I övre raden från vänster
ö1. Paul f.1922
ö2. Alf f.1934
ö3. Göte f.1928
ö4. besökare
ö5. Hugo f.1926
ö6. Karl f.1925
ö7. besökare
ö8. Agnes Nicklasson f.1894 Aronsdotter
ö9 besökare
ö10 besökare
ö11 besökare

I nedre raden från vänster
n1. Eivor f.1934
n2. Nils f.1917
n3. Svea g.Andersson f.1930
n4. Simon Nicklasson f.1890
n5 besökare
n6. Astrid g.Bengtsson f.1918

Irene g.Hedberg f.1920 saknas

Bild A30579 i Bildarkivet Skara museum.
foto/nicklassons_1941_skaramus_A30579.jpg

Labacka


Johanna föddes i Persbol i Rudskoga.
När hon var 8½ år flyttade hennes familj till Labacka.

Sannolikt till Gammelgården Labacka 1:2. Det är det röda huset till höger på bilden.

Johannas bror Niklas gifte med flickan på andra staket och brukade den gården.
Labacka 1:2 år 2001  foto/labacka1_2.jpg
Vi vet säkert att Johannas bror Niklas Andersson ägde denna gård, Labacka 1:6, när han dog.

Bilden är från år 2001 och var omslagsbild till CDn Labacka En del av ditt liv.

Till dito på brasvar.se/labacka
Labacka 1:6
Samma hus år 2009 med den nya ägaren Sofia Nicklasson vars farsfars far var Niklas Andersson.
Huset till vänster är gammelgården.
Det ryktas att den högra delen (mot öst) är byggd i slutet av 1700-talet, medan den vänstra är byggt senare av gammalt timmer. Efter en arvstvist eller liknande tog en bror sin halva och byggde upp den igen på en ny plats och den kvarvarande brodern byggde om den saknade delen. Sant, kanske?.
Storskiftet ägde rum 1776 och kan mycket väl vara orsak till delningen.
Hur som helst, delningen skedde innan Johanna flyttade till Labacka.

Sofia Nicklasson
Hämta orginal   hus   Sofia
Labacka 1:6

Åtorp


Vandrarhemmet i Åtorp.

Man kan ana tornet till kyrkan där Nils och Johanna vigdes 1883, strax innan de emigrerade till USA.

Foto från Degerfors turistbyrå.
Hämta orginal.

Åtorp vandrarhem
Stenbron i Åtorp

Bron byggdes år 1819 och har fem valv.


Tyska kvarnen låg en dryg kilometer söderut, till vänster, från bron räknat.

Foto från Degerfors turistbyrå.
Stenbron i Åtorp