Fåglar vid Skagern - Översikt
Till hemsidan brasvar.se Översikt / Tabell / Text / Ordningar

storlom Här kommer att finnas information om Skagerns fågelskyddsområden samt de fåglar som i huvudsak livnär sig på, vistas i Skagern eller på dess strand...

... drillsnäppa, fiskgjuse, fiskmås, fisktärna, gråhäger, (gråtrut) gräsand, gulärla, kanadagås, knipa, knölsvan, kricka, lärkfalk, rödbena, skarv, skedand, skrattmås, skäggdopping, storlom, storskrak, mindre strandpipare, strandskata, småfläckig sumphöna, svärta, vattenrall, årta (ev tillkommer gråtrut och svärta.)

Hör av dig om Du träffat på fler arter som häckar eller mer permanent uppehåller sig runt Skagern.