Till hemsidan brasvar.se
Sjön
Skagern

Bildsidor     Textsidor

Service, sjöfart, djup, fiske, fiskar, fåglar, geologi, miljö, vatten, vattenkraft.


År 2002 lämnade jag Skagern och denna sida åt sitt öde.
Men den ger en tidsbild som i stort gäller än idag.

turism, trolling, utter, uttring, Letälven, Gullspångsälven, djup, djupkarta, botten, fiskekort, Kristinehamn, Gullspång, Laxå, Degerfors, Åtorp, Rudskoga, Finnerödja, Hova, Otterberget, Skagersbrunn, Ribbingsfors, camping, service, taxi, nät, nätverk, Skagernnätverket, Närke, Värmland, Västergötland, Svealand, Götaland, Vänern, Vänerområdet, Gullspångslax, Gullspångsöring, lax, öring, röding, abborre, björkna, braxen, elritsa, gädda, gärs, gös, id, lake, löja, mört, nejonöga, nors, slom, sarv, sik, siklöja, stensimpa, stäm, sutare, ål, regler, spöfiske, fritid, kast, Örebro län, Västra Götaland, Värmlands län, fiskvård, naturvård, sjöfart, grund, öar, båt, fisk, recept, fågel, sjöfågel

Utkast till geologisidor