Vatten - Översikt
Till hemsidan brasvar.se Översikt / resume / område / status / flöde / näring / sikt syre / metaller / biologi /\ stor bild
bild Översikt, resume och område behandlar hela Gullspångsälvens avrinningsområde medan övriga titlar endast rör Skagern och anslutande vattendrag.

Fakta är hämtat ur skriften "Gullspångsälven 1999" utgiven av Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund. Detta förbund bildades 1968 och har sedan dess bedrivit vattenkontroll i området. Värmland anslöt 1978. Förbundets medlemmar är kommuner, landsting, industrier, fiskodlingar, skogsägare och kraftbolag. Sekreterare är Leif Gustafsson, Karlskoga kommun.
Skriften finns tillgänglig på bibliotek och kommunalkontor i berörda kommuner.
Undersökningarna är sammanställda av Ann-Charlotte Norborg och Holger Torstensson vid ALcontrol (fd KMlab) i Karlstad.


Sidor i Skagernserien är
//brasvar.se/skagern - Allt om Skagern med bilder
//brasvar.se/skagerndjup - Djupmätningar
//brasvar.se/skagernfisk - Skagerns 24 fiskarter
//brasvar.se/skagernfiske - Skagern, fiske och sjöfart
//brasvar.se/skagernflora - Växtlighet runt Skagern
//brasvar.se/skagernvatten - Skagerns och Gullspångsälvens vatten
Miljö, fåglar, fiskrecept och turismlänkar finns endast i Allt om Skagern.