Till startsida brasvar.se  Mullhyttan, bageriet, bagarfolk, olle, snickare, kläder, familjeliv, bostäder, stugbrevet, annastinas, ortsbor berättar

Bagar-Olle

Oskar Svante Olsson, f.1880 Bro fs i Bohuslän, d.1940 Mullhyttan

S.O.Olsson Artikel ur Örebrokuriren 13 augusti 1940
Olsson i Mullhyttan död
Bagarmästaren O.S.Olsson, Mullhyttan, avled på tisdagens morgon på länslasarettet i Örebro efter en längre tids sjukdom. Han var född den 27 februari 1880.
Olsson var bohuslänning. Sedan många år bosatt i Mullhyttan kom han vid det politiska genombrottet att ägna sig åt kommunalpolitiken. Han var således vid sitt frånfälle kommunalfullmäktiges ordförande i Kvistbro socken, vilken post han innehaft sedan denna institutions tillblivelse. Han var vidare ledamot av kyrkofullmäktige, ledamot av kommunalnämnden och folkskolestyrelsen m.fl. institutioner. Han var en av socknens mest betrodda män. Sina allmänna uppdrag skötte han plikttroget och mönstergillt.
Olsson tillhörde Mullhyttans arbetarekommun sedan dess bildande 1914. I många år har han innehaft styrelseuppdrag inom denna organisation. Organiserad nykterhetsvän tillhörde han sedan många år logen Strömsborg av IOGT i Mullhyttan. Han var även revisor i ortens konsumtionsförening och medlem av Kvistbro kyrkobrödrakår.
Olsson tillhörde dessa solskensmänniskor som värma. Hans öppna väsen och alltid glada sinnelag gjorde honom till allas vän. Han var ett med sin bygd. Man kan fråga sig: "Vad är Mullhyttan utan Olsson." Stora later visade han aldrig, men han tappade heller aldrig kuraget i motgångarna. Inte minst vårt parti har många handtag att minnas och tacka honom för vid den öppna griften. Hans plats i enskilda och offentliga värv torde för vårt parti bli svåra att fylla. En ärlig och rättskaffens man som alltid ville det bästa och som i hälsans dagar aldrig sparade sina krafter. Det är minnet av O.S.Olsson.
Han dog ogift och sörjes närmast av fyra systrar, syskonbarn och en fosterdotter.
Slut citat.

Utöver ovan nämnda uppdrag, var Bagar-Olle var vid sin död ordförande i nykterhetsnämnden, vice ordförande i kristidsnämnden, ledamot i barnavårdsnämnden, revisor i skolbiblioteket samt suppleant i familjebidragsnämnden.

100-tals sörjande Följet Bilen

Örebrokuriren 19 augusti 1940 ger ett lång detaljerat referat från begravningen.
...till den sista vilan...Hela samhället hade samlats vid kyrkan för att säga ett sista farväl till den person, som betytt mer än någon annan för samhället och dess utveckling. Akten fick ett högtidligt förlopp.... orgel...sång...kyrkoherde...kommunister....kommunalfullmäktige.... barnavårdsnämnden....konsumtionsföreningen.....logen..Svartå...Ölsboda..... korpationer...vänner.
Slut citat.

Familjen

Olle hade en fattig uppväxt. Han var 6:e barnet till Olof Mattiasson f.1824 och Matilda Svensdotter f. 1837 i backstugan Grinden i Önna. Han flyttade till Lysekil som 15-åring och hamnade troligen i bagarlära i Karlstad. Han bodde där 1904 (adr. Östra Viken 22), innan han gick ut på sin gesällvandring omkring 1905.
I Mullhyttan blev han förtjust i Nora Nygren. Han fick anställning i Nygrens bageri, det som senare blev Mullhytte bageri och drevs av Nora, Elsa och Olle.
Nora avvisade Olles enträgna inviter och hänvisade till systern Elsa. Olle bodde i ett litet rum till vänster innanför entre'n i Sveaborg. I rummet till höger bodde Elsa Nygren och man anade att Olle och Elsa började umgås en del och några skrivna rader bekräftar nog dessa aningar. Och bygdens pressman Evald Lindholm var säker på att så var fallet.
Olle, Elsa och Nora bildade nu en sambofamilj och tog Göta* Nygren j:r som fosterbarn.
Olle och Göta Elsa Nygren
..Elsa Nygren Elsa och Nora Nora Nygren Nora

Under en kortare tid tog de även hand om en annan liten flicka (Elsa Andersson).
Under sommarmånaderna bodde stockholmsbarnen Allen och Greta Widman på Sveaborg.

I Sveaborgs album hittar man många namnsdags- och gratulationskort samt några bilder som visar ett brett sällskapsliv med släkten. (Foto: album kläder bostad.)
Elsa hörde illa men var barnens favorit. Nora var driftig och männens favorit. Olle var idealist och åtnjöt stort förtroende hos allmänheten.

Trots att man sålde mycket bröd och Olle hade många officiella uppdrag var ekonomin svag i Sveaborg.
Tidigt hade pappa Anders tvingats ta lån för bageriet och även Elsa måste ta lån. För att behålla bageriet inom familjen efterskänkte övriga syskon sina arv när föräldrarna dog 1915 och 1920.
Nora flyttade till Stockholm 1933 för att skaffa pengar åt familjen. Hon anställdes som hembiträde hos Widman och vi vet att "gubben Widman" bidrog med någon slant.
Elsa sydde konfirmationskläder mm långt in på nätterna. Ändock var det svårt att få pengarna att räcka till Olles insulin de sista åren.
Genom Olles brev vet vi att en läkare vägrade ge honom pension trots att han inte fick arbeta inom sitt yrke. En sista resa till barndomens Bohuslän och sina systrar tärde djupt i kassan.

*Göta j:r kom till Sveaborg, strax efter pappa Elis död 1918. Göta arbetade i Konsum (Olles skötebarn) och gifte sig 1944 med Karl Svensson på Ingvaldstorp, där deras dotter Sigrid Svensson bor i dag.
Göta ärvde Sveaborg, men sålde det på öppna marknaden. Idag använder Aina Amström(ej släkt) huset som sommarbostad.
Källa Sigrid Svensson mfl/ Sveaborgs fotosamling, tidningsurklipp, brev.
Till början