Till startsida brasvar.se  Mullhyttan, bageriet, bagarfolk, olle, snickare, kläder, familjeliv, bostäder, stugbrevet, annastinas, ortsbor berättar

Snickarna Nygren

Dörrdetalj Lusthus Stolsrygg Pappa Anders Nygren lär ha gjort träskulpurer i Stockholm och bodde flera år ihop med en bildhuggaränka innan han träffade Mathilda. Han gick i snickarlära 3 år i Norrköping och titulerades snickaremästare i Mullhyttan.
Två av hans söner, Bror i Mullhyttan och Elis i Stockholm, blev möbelsnickare. De ägnade sig även åt den snickarglädje som förekom runt sekelskiftet 1900. Vi vet att Anders gjort "gamla" entredörren (vänster) på Sveaborg, att Bror har tillverkat verandorna på Sveaborg och sitt eget hus (nedan) samt 1915 byggde ny inredning i Karl Godes affär Moboden. Däremot vet vi inte vilken av Bror eller Elis som gjort lusthuset till vänster.
Den vackra stolsryggen till höger är tillverkad av Elis och finns nu hos dottern Clary. Elis var för övrigt tekniskt begåvad. Han gjorde en ystmaskin till mejeriet och var instrumentmakare och pianostämmare vid sin alltför tidiga död 1918.
(Även Karl arbetade några år som snickare innan han började som utkörare i bageriet.)

Snickerifabrikören

Svarv Vagga
I brevhuvudet står

BROR NYGREN
MULLHYTTEMO.
------------
FABRIKATION AV
FINARE OCH GRÖVRE MÖBLER.

BEGRAVNINGSBYRÅ
MED DIT HÖRANDE ARTIKLAR.
------------
RIKSTELEFON
------------
Logo

Karl Svensson berättade att Brors möbler var av god kvalitet i mycket varierad utformning. De såldes snabbt till lågt pris och finns spridda runt om i bygden. Jag har sett tre möbler som påstås vara tillverkade hos Bror; ett robust skåp hos Sigrid Svensson, en enkel köksstol med ryggstöd samt den vackert svängda vaggan på bilden. Denna finns i Augustas släkt. (Det är fd konsumföreståndaren och "museichefen" Göte Perssons son Mårten som ligger i vaggan.)

Mina gamla mostrar minns dock mest lagret med olika typer av likkistor. Det var spännande att gömma sig i någon kista, lätta på locket och skrämma kamraterna. Bror var snäll, rättade till tygfordret och hytte lite skämtsamt med fingret.
Snickerilokalen är idag bilupplag eller verkstad och ligger norr om 204:an alldeles öster om fd järnvägsbanken i Mullhyttan. Begravningsbyrån låg strategiskt mellan fattigstugorna i Westanås och kyrkan och man lånade Sveaborgs hästar för att dra kistvagnen, sägs det.
Enligt hörsägen hade snickeriet ungefär fem anställda. En av de anställda, Evald Lindström, övertog verksamheten och drev den vidare inom Karlfors snickeri, någon kilometer norrut.
Vi vet inte speciellt mycket om snickeriets arbetsmetodik och vem den finklädde svarvaren på bilden är. Det kan vara Bror. Svarven har remdrift med startspak och rem från taket.

I Kvistbroboken står - på sidan 550 - "I början av 1920-talet startades en möbelfabrik av Bror Nygren. Dessutom tillverkades likkistor och i samband med denna försäljning drevs också begravningsbyrå. Rörelsen nedlades år 1947." I samma bok berättas också, att det i samhället Gropen omkring 1917 startades en likkistfabrik av ett par skåningar. Även här drev man en begravningsbyrå.

Brors bostad

Famijen Bostaden Egna verandan

Här poserar Augusta, Karl-Axel och Bror framför bostadshuset som ligger helt nära snickerifabriken.


Källa Intervjuer med släkt och Mullhyttebor. Sveaborgs fotosamling.
Till början