Till startsida brasvar.se  Mullhyttan, bageriet, bagarfolk, olle, snickare, kläder, familjeliv, bostäder, stugbrevet, annastinas, ortsbor berättar

Stenman/Nygrens bostäder

Några torp

Villingsberg Höganäs Rij
I torpet Villingsberg t.v bor släkt, i mitten Höganäs och t.h. Rij har stenmanssläkt bott.
Mathilda växte upp i torpet Villingsberg, Carlforsvägen 25.(E14'41'00'N59'09'21')
Anders och Mathilda brukade Hörningstorp medan man byggde Sveaborg. (E14'40'12'N59'09'32')

Sveaborg

Huset byggdes av Anders och Mathilda Nygren och var inflyttningsklart i november 1881. Huset kallas än idag Sveaborg och är uppkallat efter dottern Svea.
Adressen är idag Letstigen 21 (=riksväg 204) vid Skogsstigen. (E14'41'24'N59'09'08')

Gavel Veranda Baksidan
Västra gaveln, foto ca1990 - Verandan byggd av Bror ca 1913 - Östra sidan, foto ca1925
Personer i mittbilden: Ägaren Aina Amström med fästman. Till höger: Allen och Greta Widman.

flygvy
Denna detalj ur ett vykort från mitten av 1930-talet visar landsvägen (Letstigen) till vänster(norr) och grannens trädgårdsmästeri till höger. Uppifrån räknat ser man en åker, stallet/ladugården med ett skjul till höger, taken på Stenmansstugan, bagarstugan, förrådslängan samt bostadshuset Sveaborg och ett odlingsfält.

Den ljusa stigen tvärs över bilden är Skogsstigen.

Stallet, skjulet och Stenmansstugan är rivna medan övriga byggnader finns kvar.
Intill bagarstugan finns i dag en liten minnesskylt som minner om Stenmansstugan.

Stenmansstugan

I Kvistbro sockens historia nämns att en av de äldsta stugorna i Kvistbro var Stenmansstugan i Mullhyttan. Stugan byggdes 1664 och revs ca 1951 sedan 101-årige Ulrika Sofia Stenman dött 1947.

Stenmansstugan Sofia Sofia

Denna bild låg lös i en låda från Sveaborg. Av Sofias ålder att döma är bilden tagen på 1940-talet.
Notera skiffertak och brädfoder över ändträ på solsideknutarna, detaljer som troligen räddat byggkonstruktionen under drygt 280 år, samt en centralt placerad skorsten.
Notera dessutom att man troligen skymtar stallet till vänster. Bageriet hade egna hästar en bit in på 20-talet.
(Dessutom kan man se hur vindskivan ruttnat på bagarstugan från 1890-talet, vilket tyder på dåligt underhåll.)

Källa "Kvistbro sockens historia" utgiven av Kvistbro församling. Sveaborgs fotosamling, Edvin Lindholm, Åke Widen.
Till början