Till startsida brasvar.se  Mullhyttan, bageriet, bagarfolk, olle, snickare, kläder, familjeliv, bostäder, stugbrevet, annastinas, ortsbor berättar

Folket i Nygrens bageri i Mullhyttan

Tilda "Tilda"(60) Mathilda hade 11 barn; Hanna, Augusta, Ingeborg, Fritiof, Bror, Göta, Svea, Elis, Elsa, Karl och Nora. Enligt hörsägen kunde Tilda sy, baka och organisera. Hon var född Stenman i Mullhyttan och träffade Anders i Stockholm.
Anders Anders(67) var händig, konstnärligt lagd, utbildad (möbel)snickare bördig från gruvfogdesläkt i Östergötland. Anders och Tilda flyttade till Mullhyttan 1881, köpte mark av Tildas släkt (Stenman) och byggde bostad och bagarstuga samt övertog ladugård och stall. Huset Sveaborg är uppkallat efter dottern Svea och omnämns i kyrkboken 1884.
Fritiof Frithiof(34) flyttade som 19-åring till Örebro och återkom till Mullhyttan som utlärd bagare. Det sägs att han var arbetssam och tystlåten. Fritiof blev verkmästare på ångbageriet i Örebro och skaffade sig ett (Ekersgatan) eller två bageri där.
Bagar-Olle "Bagar-Olle"(30) S.O.Olsson var fattigbarn från Bohuslän som på sin gesällvandring 1905 blev förtjust i Nora, stannade, och anställdes i bageriet. Alla har talat gott om Olle. Han var driftig, vänlig och hade talets gåva. Han drev en mindre bankrörelse i Sveaborg och var kommunfullmäktiges ordförande (S) från 1919 till sin död 1940.
Nora och Ester Nora (19) var uppväxt i bageriet och ville gärna bestämma. Hon hade flera friare men även uppvaktningen från Bagar-Olle blev obesvarad. Nora var en mycket duktig sömmerska och blev på äldre dar modist hos systern Göta i Stockholm.
Fritiof hustru Ester(32) var lite "förnäm" av sig och och kom från en skomakarfamilj i Örebro.
Elsa Elsa (22) sydde finare kläder på beställning i köket i Sveaborg, när hon inte hjälpte till i bageriet. Hon var godhjärtad, hörselskadad och därför lite tillbakadragen. Alla barn älskade henne och troligen fanns det känslor mellan Olle och Elsa. Olle, Elsa och Nora hamnade till sist nästan i samma grav.
(På bilden finns även Fritiof dotter Maja 10 år)
Karl Karl(21) var olik sina syskon. Det berättas att han fick färdknäppar och hästarna hittade hem själv. Lastbilen hade inte samma hemlängtan. Sonen Tore (f 1917) var tvungen att mycket tidigt lära sig köra bil. Karl var en tid bagare. Senare blev han förman på GM:s bilfabrik i Nacka och mot slutet portvakt på Söder i Stockholm.
(Karl blev inte alkoholist som nykteristen Bagar-Olle kanske befarade.)

Källa fotografier, flera personer födda 1900-1915. Kyrkböcker.
Till början