Till startsida brasvar.se  Mullhyttan, bageriet, bagarfolk, olle, snickare, kläder, familjeliv, bostäder, stugbrevet, annastinas, ortsbor berättar
Mullhyttan
En aktiv ort nedanför Kilsbergen
Mullån har gett vattenkraft året runt till hyttan, kvarnen, sågen, stampen mm. Här hittar jag anor från bergsmän, stampare(vadmal/benmjöl), mjölnare, bagare, snickare och sömmerskor.
Länets äldste 101-åriga Sofie bodde i Mullhyttans äldsta hus.
BagarOlle, en omtyckt kommunalman i Nygrens bageri.
Snickarna Nygren och bilder ur familjen Nygrens album.
Sömmerskorna Nygren och deras moderiktiga kläder.
Den orginelle löparen/flygaren Allen landade i Mullhyttan ibland.
Mullhyttan ligger utmed väg 204 i sydvästra Närke. 204:an är gamla postvägen mellan Stockholm och Kristiania(Oslo). Stenmans hus låg intill postvägen och nära kvarnen och stampen i Mullån. Under perioden ca 1897-1985 stannade tåg ("Svartåmärra") vid station Mullhyttemo. Rälsen och järnvägsbroarna är rivna numera. Mullhyttans bygdeförening är mycket aktiv, speciellt sommartid.
Till början